اندیکاتور بیولوژیکال فور

اندیکاتور بیولوژیکال فور


اندیکاتور منحصر به فرد بیولوژیکالی که برای استریل به روش گرمای خشک و همچنین جوشاندن در مایعات با دمای بالای 150 درجه کاربرد دارد. در جایی که ما توسط اندیکاتور های شیمیایی نمی توانیم از صحت استریل اطمینان حاصل کنیم راه حل بسیار مناسبی است.این اندیکاتور یک آمپول شیشه ای 1 میلی لیتری که جنس شیشه آن از سیلیس است حاوی10،000،000 عدد اسپور Bacillus Atrophaeus می باشد. این اندیکاتور با دمای بسیار بالا سازگار است و در تونل های گرمای خشک و یا فور بکار می رود. این اندیکاتور به همراه یک تیوب عرضه می شود. محلول تشکیل دهنده این تیوب محیطی است که برای رشد سریع اسپور باسیلیوس اتروفئوس بسیار مناسب است و در لوله ای مستطیل که براحتی قابل انتقال از آمپول به لوله است عرضه می شود.
این محلول در مدت 72 ساعت در داخل انکوباتور قرار می گیرد. برخلاف برخی بیولوژیکال های فور که مدت 7 روز بایستی در انکوباتور قرار داده شوند. در طول مدت کشت با مشاهده تغییر رنگ مایع از نارنجی به زرد می توان تشخیص داد که اسپورهایی هنوز زنده اند.

روش استفاده:
1- آمپول را در داخل پک قرار دهید.
2- پک را در جایی از فور که فکر می کنید ضعیف ترین قسمت داخل فور است قرار دهید.
3- پس از استریل آمپول و تیوب را به آزمایشگاه تست ،به همراه حداقل یک آمپول استریل نشده که روی آن علامت (P.C (Positive Control را مشخص کرده ایدمنتقل کنید.

روش تست آزمایشگاهی
1- اجازه دهید آمپول حداقل به مدت 10 دقیقه خنک شود.
2- درب آمپول را باز کنید.(بشکنید)
3- محتوای آن را به آرامی داخل تیوب بریزید.(هر آمپول یک تیوب به همراه دارد)
4- تیوب را در دمای 36-38 درجه انکوباتور قرار دهید.
5- نتیجه پس از 72 ساعت مشخص خواهد شد.


زرد=رشد اسپور = غیر استریل
نارنجی= عدم رشد اسپور=استریل √